fbpx

Chcesz przyjechać do Polski i odwiedzić rodzinę? A może chcesz poszukać pracy w Polsce? Przed przekroczeniem granicy warto zapoznać się z warunkami jakie musisz spełnić.

Większość osób przekraczających granicę Polski posiada dokumenty legalizujące pracę - może to być np. zezwolenie na prace lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy. Często jednak rodziny pracowników chcący odwiedzić swoje żony, mężów czy dzieci napotyka znaczący problem. W przypadku braku wizy lub dokumentu uprawniającego do pracy możemy spotkać się z odmową wjazdu przez celnika, mimo iż co do zasady posiadamy paszport biometryczny, który teoretycznie pozwala na wjazd do Polski. W tej sytuacji warto pamiętać o Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych regulujące tę kwestię, czytamy tam między innymi:

 

"Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej:

1) 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni,

2) 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni

– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych."

 

Przed podróżą zapoznaj się z aktualnymi zasadami wjazdu do planowanego kraju podróży. 

 

Pełna treść rozporządzenia wspomnianego powyżej,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000326

Copyright (C) 2022 DG Kadry