fbpx

Od 1 stycznia 2022 roku zmienia się w Polsce płaca minimalna - dowiedz się ile będą wynosiły nowe stawki ! 

Od 1 stycznia 2022 roku zmienia się w Polsce płaca minimalna - dowiedz się ile będą wynosiły nowe stawki ! 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2021 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r w Polsce od stycznia obowiązywać będą nowe stawki. 

 

Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. na poziomie 3010 zł. Oznacza to wzrost o 210 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w roku obecnym. Jednocześnie, minimalna stawka godzinowa w 2022 r. wyniesie 19,70 zł.

•    W rezultacie, w 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,8 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2022 r.
•    W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe o 7,5 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2021 r.
•    Zgodnie z rozporządzeniem, w 2022 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70. Oznacza to wzrost o 1,40 zł w stosunku do 2021 r.
•    W Polsce płacę minimalną otrzymuje ok. 2,4 mln osób.

 

Orientacyjne kwoty netto: 

stawki minimalne nowe
a) uz + składka chorobowa pow. 26 lat 19,70 zł brutto tj. 14,48 zł netto
b) uz + składka chorobowa pon. 26 lat 19,70 zł brutto tj. 15.47 zł netto
c) uz bez składki chorobowej pon. 26 lat 19,70 zł brutto tj. 15.91 zł netto
d) uz bez składki chorobowej pow. 26 lat 19,70 zł brutto tj. 14,89 zł netto

e) up 3010 zł brutto dla pow. 26 roku tj. 12,79 zł netto
f) up 3010 zł brutto dla pon. 26 roku tj. 14,06 zł netto

 

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

 

Stawki netto wskazane powyżej stanowią jedynie szacunek, na rzeczywistą wysokość wynagrodzenia może mieć wpływ wiele czynników. 

 

Copyright (C) 2022 DG Kadry