Agencja Pracy Tymczasowej DG KADRY Marek Dardas      67 255 7580        dgkadry@gmail.com

Coraz dynamiczniej zmieniający się świat stawia przed nami wszystkimi coraz to bardziej nowej wyzwania. Firmy aby móc się harmonijnie rozwijać zmuszone są do poszukiwania nowych rozwiązań, które mogą stanowić kolejne szanse rozwojowe. Obok pracy tymczasowej, zatrudnienia bezpośredniego warto lepiej przyjrzeć się rozwiązaniu 

 

Outsourcing Pracowniczy  

 

Jest to formuła w której pracodawca de facto zamawia konkretną usługę. W obowiązku insourcera jest zatem dostarczenie wszelkich możliwych zasobów w tym ludzkich do wykonania usługi w sposób należyty. Praca wykonywana jest pod nadzorem insourcera. Usługą w zależności od zapotrzebowania może być np. wyprodukowanie 500 biurek, 10 ton butelek, konserwacja maszyn produkcyjnych, nadzór elektryczny, usługa spawania, obsługa kadrowa i inne. Zakres usług jest otwarty - wspólnie rozważamy konkretne warianty. 

 

Cechy:

  • przekazanie części zadań własnych podmiotowi zewnętrznemu 
  • odciążenie własnego personelu 
  • przeniesienie odpowiedzialności za dany proces z własnych pracowników
  • obniżenie kosztów własnych 
  • jasna kalkulacja za wykonanie konkretnej usługi

 

Dużą zaletą outsourcingu jest model rozliczenia. Często wewnętrzne budżetu płacowe posiadają ograniczenia, które uniemożliwiają zatrudnienie kolejnych pracowników. W przypadku outsourcingu, nie mówimy o etatach, pracownikach ale stricte o usłudze, którą zamawiacie Państwo a my wykonujemy ją zgodnie z wytycznymi. Jest to również model na ograniczenie kosztów wewnętrznych w firmie. 

Jeżeli jesteś zainteresowany poznaniem szczegółów skontaktuj się z nami:

   504 164 376        dgkadry@gmail.com lub wypełnij formularz