Agencja Pracy Tymczasowej DG KADRY Marek Dardas      67 255 7580        dgkadry@gmail.com

Chcesz przyjechać do Polski i odwiedzić rodzinę? a może chcesz poszukać pracy w Polsce? przez przekroczeniem granicy warto zapoznać się z warunkami jakie musisz spełnić.

 

Większość osób przekraczających granicę Polski posiada dokumenty legalizujące pracę - może to być np. zezwolenie na prace lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy. Często jednak rodziny pracowników chcący odwiedzić swoje żony, mężów czy dzieci napotyka znaczący problem. W przypadku braku wizy lub dokumentu uprawniającego do pracy możemy spotkać się z odmową wjazdu przez celnika mimo, iż co do zasady posiadamy paszport biometryczny, który teoretycznie pozwala na wjazd do Polski. W tej sytuacji warto pamiętać o Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych regulujące tą kwestię, czytamy tam między innymi: 

 

"Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej:

1) 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni,

2) 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni

– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych."

 

Przed podróżą zapoznaj się z aktualnymi zasadami wjazdu do planowanego kraju podróży. 

 

Pełna treść rozporządzenia wspomnianego powyżej,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000326